СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

Задание:

Массасы 3∙10-13 кг, заряды 4∙10-9 Кл бөлшек индукция векторы 6 Тл-қа тең біртекті магнит өрісінде қозғалуда. Бөлшектің кинетикалық энергиясы 10-5 Дж. Магнит өрісі бөлшектің жылдамдығына перпендикуляр бағытталған. Бөлшектің қозғалыс бағытын 1800-қа өзгерту үшін уақыт аралығында қанша жол жүреді?

Решение:

Біздің жағдайда бөлшекке әсер ететін Лоренц күші центрге тартқыш күш, яғни (мВ^2) / R = qVB, одан радиусты өрнектеуге болады: R = (mV) / (qB) Есептің шартынан. , біз жылдамдықтан басқаның бәрін білеміз. Дегенмен, біз бөлшектің кинетикалық энергиясын білеміз. Кинетикалық энергия E = (mV^2) / 2 және біз оны білеміз. Бөлшектің массасы да белгілі, яғни оның жылдамдығын табуға болады. V = 577,35 м/с. Енді m, V, q, B мәндерін радиустың формуласына қойып, аламыз: R = 1,1547 м.Есептің жауабын табу үшін R-ді pi-ге көбейту ғана қалады: 1,1547 x 3,14 = 3,63 м