СОР № 1 Химия 9 класс 17 (VII), 16 (VI), 15 (VI), 14 (IV) -топ элементтері және олардың қосылыстары

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

17 (VII), 16 (VI), 15 (VI), 14 (IV) -топ элементтері және олардың қосылыстары

Задание:

1. а) Сұйытылған күкірт қышқылы бейорганикалық қышқылдардың бірі болып табылады.
Мыс карбонаты мен күкірт қышқылы арасындағы реакция теңдеуін жазып теңестіріңіз.
b) Алынған ерітіндіде сульфат иондары бар екенін қалай дәлелдеуге болады:
Тест: ________________________________________________________________________
Нәтиже: ______________________________________________________________________
2. Күкірт қышқылы берілген заттардың қайсысымен әрекеттеседі:
мырыш, барий нитраты ерітіндісі, натрий хлориді, кальций хлориді, мыс (II) хлориді.
Реакция теңдеулерін жазып теңестіріңіз

Решение:

1. а) CuCO3+H2SO4 =CuSO4 + H2CO3

b)

Тест: SO4 ионының болуы

Нәтиже: бұл реакцияда күкірт ионы бар

2.  H2SO4 + Zn= ZnSO4 + H2