СОР № 1 Химия 9 класс 17 (VII), 16 (VI), 15 (VI), 14 (IV) -топ элементтері және олардың қосылыстары

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

17 (VII), 16 (VI), 15 (VI), 14 (IV) -топ элементтері және олардың қосылыстары

Задание:

1. Реакцияны аяқтап, өнімдердің атауын жазыңыз:
P + O2 →
P + K →
P + H2 →
2. Берілген теңдеулердегі Х затын анықтаңыз:
PH3 + X → P2O5 + H2O
Na3PO4 + X → Ag3PO4 + NaNO3
3. Айналымдарды жүзеге асырып, заттардың атауын жазыңыз:
P → P2O5 → H3PO4 → Li3PO4

Решение:

1.

P + O2 →PO2

P + K →PK

P + H2 →PH2

2.

PH3 + OH → P2O5 + H2O

Na3PO4 + AgNO3→ Ag3PO4 + NaNO3

3.4P +5 O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

H3PO4 + 3LiOH = Li3PO4 + 3H2O