СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Химиялық тепе-теңдік

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Химиялық тепе-теңдік

Задание:

1. Келесі жүйедегі 2NO2 = 2NO + O2 тепе-теңдік реакцияға қатысушы заттардың концентрациялары келесі мәндерге тең кезінде орнады:
[NO2] = 0,006 моль/л; [NO] = 0,024 моль/л.
Йод және сутектің бастапқы концентрацияларын анықтаңыз. NO2 қосылысының бастапқы концентрациясын және реакция тепе-теңдігінің константасын анықтаңыз.
2. Келесі реакция үшін H2(газ) +Br2(газ) = 2HBr(газ) белгілі температурада − К = 1.
Әрекеттесуші заттардың бастапқы мөлшерлері − [H2] = 3 моль, [Br2] = 2 моль. Реакциялық қоспаның тепе-теңдік кезіндегі құрамын анықтаңыз (%).

Решение:

1.C (Н2) = 0,025 + 0,045 = 0,070 моль/л.

С (I2) = 0,005 + 0,045 = 0,050 моль/л.

2.  Тепе теңдік реакциясы: 54%