СОР № 1 Физика 10ОГН класс Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер. Адиабаталық процесс

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер. Адиабаталық процесс

Задание:

Суретте тұрақты мөлшердегі идеал газ қысымының температураға тәуелділік диаграммасы берілген.
(a) Графиктің 1-2 бөлігіне сәйкес келетін процесті анықтаңыз.
(b) Графиктің 5-1 бөлігіне сәйкес келетін процесті анықтаңыз.
(c) Газ молекуласы концентрациясы тұрақты болып қалатын процеске сәйкес бөлікті көрсетіңіз.
(d) Изотермиялық сығылу мен изотермиялық ұлғаю процесі жүрген бөліктерді анықтаңыз.

Решение:

Суретте тұрақты мөлшердегі идеал газ қысымының температураға тәуелділік диаграммасы берілген.,

(a) изотермиялық процесс

(b) Изобаралық процесс

(c) 4-5

(d) 2-3