СОР № 1 Химия 10ОГН класс Маңызды s-элементтер және олардың қосылыстары

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Маңызды s-элементтер және олардың қосылыстары

Задание:

Химиялық диктант
Бұл периодтық кестеде 1
топта орналасқан элементтер. Олар мына элементтер:
Осы топтағы элементтерді…………….. деп
атайды. Олар суда еріп ………………. түзеді.
Олардың сырқы электрон қабатында …………. бар.
Сілтілік
жер металдар периодтық кестеде ………орналасқан және оларға мына элементтер
жатады………,……..,……..,……..
Алюминийдің атомдық са
ны …..тең. Ол ….. топ элементі. Ол табиғатта таралуы бойынша
металдар арасында……..орында, ал жер қыртысында таралуы бойынша элементтер
арасында ……..орынды иеленеді.

Решение:

Бұл периодтық кестеде 1 топта орналасқан элементтер. Олар мына элементтер:

Осы топтағы элементтерді сілтілер деп

атайды. Олар суда ееріп сілті түзеді.

Олардың сырқы электрон қабатында 2 электрон  бар.

Сілтілік жер металдар периодтық кестеде 2 топта орналасқан және оларға мына элементтер жатады Na Ca

Алюминийдің атомдық санны протон санына тең. Ол 3 топ элементі. Ол табиғатта таралуы бойынша металдар арасында 1орында, ал жер қыртысында таралуы бойынша элементтер арасында 3 орынды иеленеді.