СОР № 1 Химия 11ОГН класс Көмірсутектер және олардың көздері

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Көмірсутектер және олардың көздері

Задание:

1. 2-метилбутадиен – 1,3 молекуласының моделі берілген.

(a) Молекуладағы көміртек атомдарының гибридтелу типі:
1- 2- 3- 4- R-
(b) Молекуладағы 2-ші көміртегі атомының гибридтелген бұлттарының ара қашықтығы неше градус
(c) 2-метилбутадиен – 1,3 молекуласындағы δ және π байланыстардың жалпы саны:
2. Алкадиендер қосылу және полимерлену реакцияларына оңай түседі. Төмендегі реакция теңдеулерін аяқтап, түзілген өнімдерді атаңыз:

Решение:

(a)  1.(sp3)

2.(sp2)

3 (sp)

(b) 105°

(c) 5

2. реакция теңдеуі былай өрнектеледі: CH3-CH=CH-CHO→CH3-CH=CH-CH2OH →CH2=CH-CH=CH2.