СОР № 1 Химия 11ОГН класс Құрамында азоты бар органикалық қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Нуклеин қышқылдары

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Құрамында азоты бар органикалық қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Нуклеин қышқылдары

Задание:

Нуклеин қышқылдары рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы болып бөлінеді. Нуклеин қышқылдарының толық емес гидролизі нәтижесінде нуклеотидтер түзіледі.
Толық гидролиздеу арқылы ДНҚ және РНҚ құрамының айырмашылығы анықталды.
Суретті қолдана отырып, ДНҚ және РНҚ құрамының айырмашылығын кестеге толтырыңыз:

Решение: