СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Задание:

суретті қолдана отырып, сұраққа жауап беріңіз

a. суреттегі геохронологиялық кестенің жасалу жолын түсіндіріңіз.

b. Аймақтың геологиялық жасы мен ондағы пайдалы қазбалардың болуы арасында қандай байланыс бар екендігін мысалдар келтіре отырып түсіндіріңіз

 

Решение:

a. Шкала — шӛгінді тау жыныстарындағы (әктас, құм, саз, фосфорит және т.б.) ежелгі организмдердің қазба қалдықтарын зерттеу негізінде қалыптасты. Мамандар (палеонтологтар) әлемнің түкпір-түкпірінде ежелгі флора мен фаунаның үлгілерін жинады, сол түрді іздеді, әйгілі және жаңадан табылғандармен салыстырды.
b. Аймақтың геологиялық жасы ондағы пайдалы қазбалардың болу мүмкіндігіне әсер етеді.
Геологиялық жас қаншалықты кӛп, яғни ескі, ол кӛптеген геологиялық дәуірлерді ӛз бойынан ӛткізді дегенді білдіреді, демек әр дәуірдің ӛсімдіктері мен жануарлары қалдығы нәтижесінен шӛгінді жыныстардың кӛптеп кездесу мүмкіндігі жоғары
Геологиялық жасы ескі болған сайын демек ол сол геологиялық дәуірлерде болған эндогендік үрдістерді бастан кешірді деген сӛз, демек бұл жерде магмалық және метаморфтық жыныстардың табылу мүмкіндігі жоғары.