СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Задание:

Мәтінді қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.
Климат әрқашан табиғи және әлеуметтік-экономикалық процестерге айтарлықтай әсер етті. Климаттың жылынуы әлемдік қоғамдастықтың назарын аударды және ғалымдарды, практиктер мен саясаткерлерді климатты маңызды табиғи ресурс ретінде қарастыруға мәжбүр етті, ол мемлекеттер арасында қайта бӛлу әлем мемлекеттерінің әл-ауқатын анықтайтын маңызды әлеуметтік-экономикалық және саяси салдарға ие.
Парниктік газдар эмиссиясының ең тӛмен және жоғары ықтимал шамасының сценарийлеріне сәйкес 1990-2100 жылдар аралығындағы ауаның беткі қабатының орташа әлемдік температурасы тиісінше 1 және 3,5 °С-қа артады.
a. Климаттық жылыну Дүниежүзілік мұхитқа қалай әсер ететіндігін түсіндіріңіз.
b. Климаттың жылынуы құрлық ландшафтын қалайша ӛзгертетіндігін түсіндіріңіз.
с. Климаттық жылыну су ресурстарына қалай әсер ететіндігін түсіндіріңіз.
d. Климаттық жылынудың алдын алу жолын ұсыныңыз

Решение:

a. мұхиттағы су айналымының бұзылуы / су деңгейінің кӛтерілуі
b. ормандардың, кейбір флораның климатқа байланысты жойылуы немесе пайда болуы / экожүйенің ӛзгерісі
с. су балансының ӛзгеруі / ылғал мқлшерінің күрт ӛзгерісі
d. парниктік газдарды қолдану мӛлшерін азайтуға байланысты халықаралық құжаттың күшін ұлғайту, басқа да елдерді қамту