СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Задание:

Тӛмендегі диаграмма мен анықтаманы қолданып, сұраққа жауап беріңіз.

a . 2-суреттегі халықтың ұдайы ӛсу типтерінің атауларын жазыңыз.

b. Жапония елі 2-суретте берілген типтердің қайсысына жататындығын және оның себебін түсіндіріңіз.

Решение:

a. 1-тип- демографиялық дағдарыс және 2-тип — демографиялық жарылыс
b. 1-типке жатады
себебі Жапонияда туу кӛрсеткіші ӛте тӛмен, табиғи ӛсім аз болуына байланысты қарттар саны кӛп, жастар саны аз