СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Задание:

4-суретті қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз

a. 4-сурет географиялық қабықтың қай заңдылығына сәйкес келетінін анықтаңыз.

b. а тапсырмасында атаған заңдылығыңызды түсіндіріңіз.

c. 4-суретті пайдаланып, жаңбыр мүлдем жаумай қалғанда болатын ӛзгерісті болжап жазыңыз.

Решение:

a. біртұтастық заңдылығы
b. табиғат компоненттері бәрі бір-бірімен тұтас орналасқан, бір компоненттің ӛзгерісі басқа компонеттің ӛзгерісіне алып келеді
c. ӛзенге келіп түсетін судың мӛлшері азаяды
грунт суының деңгейі тӛмендейді