СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Задание:

Суреттерді қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз

a. Суреттерді тӛмендегі екі топқа бӛліп жазыңыз:
Ӛндіруші ӛнеркәсіп –
Ӛңдеуші ӛнеркәсіп

Решение:

a. ӛндіруші – ә, в, г
ӛңдеуші – а, б, ғ