СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Задание:

3-суреттегі картаны қолдана отырып тапсырмаларды орындаңыз

a. 3-суретте кӛрсетілген Қазақстан теміржол картасына сипаттама беріңіз.
b. Теміржолдың жергілікті халықтың экономикалық және әлеуметтік жағдайына тигізетін әсеріне баға беріңіз

Решение:

а. Картада 5 теміржол магистралі кӛрсетілген / 3 меридиан бағытындағы, 2 горизанталь бағытындағы
теміржол кӛбінесе Қазақстанның солтүстік аймағында жиі орналасқан
b. экономикалық баға – жергілікті жерде сауда – саттық жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы / станциялар маңында әртүрлі қызмет кӛрсетуші салаларды дамытуға мүмкіндік бар
әлеуметтік баға – жаңа жұмыс орындарының ашылуы / жергілікті халықтың табыс кӛзінің кӛбеюі