СОЧ № Химия 8 класс

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Задание:

Оқушы төменде көрсетілген тәжірибелер жүргізіліп, газдарды жинап алды

(а) (і) Оқушы 1- тәжірибеден қандай газ жинап алды?
(а) (іі) 1- тәжірибеде жүрілген реакцияның теңестірілген теңдеуін жазыңыз.
(а) (ііі) Алғашқы дирижабльдер 1- тәжірибеден алынған газымен толтырылды.
Қазір дирижабльдерді гелий газымен толтырады

Қазір дирижабльдерді 1- тәжірибеден алынған газбен неге толтыруға қолданылмайтынын түсіндіріңіз.
(b)(i) Көрсетілген 2- тәжірибеде оқушы қандай газды жинап алды?
(b) (ii) 2- тәжірибеде жүрілген реакцияның теңестірілген теңдеуін жазыңыз.
(b) (iii) 2- тәжірибеде марганец (IV) оксиді қандай роль атқарады?
(b) (iv) Оттекті қолданатын салалардың біреуін атаңыз

Решение:

(а) (і) Сутек газы
(а) (іі) Zn + 2HCl → ZnCl2 +H2
(а) (ііі) Сутек газы жанғыш / оттегімен қоспасы жанғанда қопарылыс береді

(b) (i) Оттегі газы
(b) (ii) 2Н2О2 → 2Н2О + О2
(b) (iii) марганец (IV) оксиді катализатор ролін атқарады.
(b) (iv) Оттектің қолдану бір саласын көрсетеді. Мысалы: медицина/ металлургияда