СОЧ № Химия 8 класс

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Задание:

А және В газдары оттектің аллотропиялық түр өзгерістері.
▪ А газ- түссіз, В газы — ақшыл көк түсті.
▪ В газының тотықтырғыш қасиеті А газына қарағанда күшті.
▪ В газы азот (II) оксидімен әрекеттескенде А газы және азот (IV) оксиді түзіледі.
▪ Стратосферада А газ ↔ Вгаз процесі жүреді.
(а) А және В газдарының химиялық формуласын жазыңыз.
А газының формуласы: ……………………. ; В газының формуласы: …………………….. ;
(b) В газының азот (II) оксидімен әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз.
(c) А газ ↔ В газ процесінің маңызын түсіндіріңіз.

Решение:

а) А газы — О2; В газы – О3;
(b) NO + О3 → NO2 + O2
(c) 3O2 ↔ 2O3 нәтижесінде озон қабаты түзіледі.
Озон қабаты ультра күлгін сәулесін жер бетіне өткізбейді.