СОЧ № Химия 8 класс

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Задание:

Суретте әртүрлі тұздардың 100 г суда температураға тәуелді еруі көрсетілген

(а) Мыс (II) сульфатының, CuSO4 суда еру қисығын зерттеңіз.
(i) Температура артқан сайын мыс (II) сульфатының, CuSO4 еруінің қалай өзгеретінін сипаттаңыз.
(ii) Температура 70oC кезінде 100 г суда неше г мыс (II) сульфатының, CuSO4 еритінін анықтаңыз.
(iii) Мыс (II) сульфатының қаныққан ерітіндісін 70oC температурадан 40oC температураға салқындатқан. Салқындатқанда түзілетін тұнбаның массасын анықтаңыз.
(b) Натрий нитратының (NaNO3) температураға тәуелді еру қисығын зерттеңіз.
(i) 90 г натрий нитратын (NaNO3) 100 г суда, 40oC температура кезінде еріткен. Түзілген ерітіндінің типін анықтаңыз. Өз жауабыңызды түсіндіріңіз

Решение:

(а)
(a) (i) Мыс (II) сульфатының (CuSO4) температура артқан сайын ерігіштінің өзгеруі:
ерігіштігі артады
(a) (ii) Мыс(II) сульфатының 100 г суда, 70oC температурада ери алатын массасы:
m (CuSO4) = 45 г — 49 г
(a) (iii) 70oC температура кезінде: m (CuSO4) = 45 г
40oC температура кезінде: m (CuSO4) = 30 г
m (тұнба) = 45 – 30 =15 г

(b)
Қанықпаған ерітінді
Келесі түзулердің қиылысқан тұсын анықтаймыз: X осі бойынша 40 oC, Y осі бойынша 90 г. Нүкте еру қисығынан төмен орналасқан