СОЧ № Химия 8 класс

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Задание:

Кальций хлориді (CaCl2) — Ca2+ жетіспеушілігін толықтыратын дәрілік препарат.
(а) Массалық үлесі 15% 200г ерітінді дайындау үшін қажетті кальций хлоридінің масасын есептеңіз. Массалық үлесті табу формуласын көрсетіңіз.
(b) Көлемі 500 мл ерітіндісінде 22,2 г кальций хлориді бар. Ерітіндінің молярлық концентрациясын есептеңіз

Решение:

(а) ω(еріген зат) = ?(еріген зат)/ ?(ерітінді) •100%
?(CaCl2) = 200 • 15%/ 100% = 30г
(b) М(CaCl2) = 40 + 35,5∙2 = 111 г/моль
n (CaCl2) = 22,2г/ 111г/моль =0,2моль
C = n/V = 0,2 / 0,5л = 0,4 моль/л (М)