СОЧ № Химия 8 класс

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Задание:

Берілген оксидтердің химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазыңыз.
BeO SO2 CaO

Решение:

BeO + 2HCl → BeCl2 + H2O /
ВеО + 2NaOH = Na2BeO2 + H2O
CaO + H2O → Ca(OH)2
SO2 + H2O → H2SO3