СОЧ № Химия 8 класс

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Задание:

Күкірт қышқылы (H2SO4) барлық қышқылдарға тән қасиеттерге ие.
(a) Күкірт қышқылының берілген заттардың қайсысымен әрекеттесетінін анықтап, реакция теңдеулерін жазыңыз.
MgO, HNO3, CO2, Cu(OH)2
(b) Күкірт қышқылы келесідей тұздарды Al(HSO4)3, Al2(SO4)3, AlOHSO4 түзеді.
(i) Орта тұздың формуласын таңдап, жазыңыз.
(ii) Таңдалған тұздың барий гидроксидімен әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз.
(с) Күкірттің өзгеріс тізбегі берілген: S → SO2 → Х→ Н2SO4→ К2SO4
(i) Х затын анықтаңыз.
(ii) Х затынан күкірт қышқылын алу реакция теңдеуін жазыңыз

Решение:

(а) H2SO4 + MgO = MgSO4 + H2O
H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O
(b) (i) Al2(SO4)3
(b) (iі) Al2(SO4)3 + 3Вa(OH)2 = 2Al(OH)3 + 3BaSO4
(с) (i) Х заты: SO3 / күкірт (VI) оксиді
(b) (іi) SO3+ H2O = H2SO4