СОЧ № Физика 8 класс

Назад
Физика - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Задание:

Суретте жылулық ұлғаюға негізделген сынапты термометр көрсетілген. Сынап термометрдің X нүктесі 0 °C-қа, Z нүктесі судың қайнау температурасына, ал L нүктесі температураның артуына сәйкес келеді

(a) Z нүктесіндегі температураның мәні қанша °C-қа тең екенін жазыңыз.
(b) Молекулалық-кинетикалық теорияның негізінде X нүктесінен L нүктесіне дейін сынаптың көлемінің неліктен ұлғаятынын түсіндіріңіз.

Решение:

a)
100 ℃
(b)
Молекулалардың жылдамдығы және олардың бір-бірінен орташа қашықтығы артады