СОЧ № Физика 8 класс

Назад
Физика - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Задание:

Өткізгіштің кедергісін анықтау үшін оқушы төмендегідей электр тізбегін жинап, эксперимент жүргізді

a) Электр тізбегінің сұлбасын сызыңыз.
(b) Суреттегі амперметр мен вольтметрдің көрсетуін құралдардың қателіктерін ескере
отырып жазыңыз.
(c) Эксперимент кезінде төмендегі кестедегі мәндерді алды. Кестедегі мәліметтерді
пайдаланып, кедергіні анықтап бағанды толтырыңыз.

(d) Кестедегі мәндерді пайдаланып өткізгіш үшін ток күшінің кернеуге тәуелділік графигін сызыңыз

 

Решение:

(a)

(b) I = (0,1 ± 0,05) A
U = (1 ± 0,5) В

(c)

(d) Осьтерге ток күші(ордината) мен кернеуді (абцисса) орналастыру, өлшем бірліктерін жазу қажет;
Маcштабқа сай нүктелерді белгілеуі қажет;
Барлық нүктелерге қатысты түзу жүргізуі қажет