СОЧ № Физика 8 класс

Назад
Физика - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Задание:

Жарықтың сыну көрсеткішін эксперимент жүзінде анықтау үшін суретте көрсетілгендей шыны пластина қолданады

(a) Суреттегі қай нөмір түсу және сыну бұрыштары болып табылатынын жазыңыз

(c) Кестедегі мәліметтерді пайдалана отырып, әрбір эксперимент үшін шынының абсолюттік сыну көрсеткішін анықтаңыз.(n1=1)

(d) Абсолюттік сыну көрсеткішінің орташа мәнін есептеп шығарыңыз.

Решение:

a) 1 – түсу бұрышы
4 – сыну бұрышы
(b) ?2=???? ∙ ?1/????;

(d) nорташа = (1,6 + 1,5 +1,5 + 1,5 + 1,4)/5 = 1,5