СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы

Задание:

(a) Массасы m доп белгілі бір биіктіктен еркін құлап, горизонталь жазықтыққа p импульспен соғылады. Доптың жерге соғылу кезіндегі кинетикалық энергиясы Ек. Доптың кинетикалық энергиясы мен импульсін байланыстыратын теңдеуді қорытып, жазыңыз.

(b) Доптың массасы 35 г, жерге 4,5 м/с жылдамдықпен соғылып, 3,5 м/с жылдамдықпен кері серпіледі. Доптың горизонталь жазықтықпен соқтығысу уақыты 0,14 с. Допқа жазықтық тарапынан әсер ететін орташа күшті анықтаңыз.

(c) Доп жоғалтқан кинетикалық энергия шамасын есептеңіз.

(d) Түсіндіріңіз, доптың жазықтыққа соғылып серпілуі кезінде импульс сақталады ма?

Решение:

(a) Ек=p^2/2m

b) Δp=m*Δv=F*t

Δp=2*m*v*sinα=F*t

F=2*m*v*sinα/t=2*0.15*10*0.5/0.1=15 H

(c) 80 дж

(d) сақталады