СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Изопроцестер

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Изопроцестер

Задание:

Изохоралық процесс кезінде газ температурасы 30 %-ға артып, қысымы 200 кПа болды.
Газдың бастапқы қысымы қандай болған?

Решение:

p1/T1=p2/T2p1 T1 — бірінші күйдегі газ қысымы мен температурасы

p2 T2 — екінші күйдегі газ қысымы мен температурасы

температура (T2) 25% немесе 1,25 есе өсті, сондықтан p2 1,25 есе өсті және дәл 200 кПа болды p1=p2/1,25 200/1,25=160 кПа