СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Қатты дененің механикалық қасиеттері

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Қатты дененің механикалық қасиеттері

Задание:

Салмағы 250 Н біртекті металл білеуше болат және жез сымдардың көмегімен
горизонталь төбеге суретте көрсетілгендей ілінген.


Әр сымның көлденең қимасының ауданы 2,6 ∙ 10−7м
2 және созылмаған кездегі әр
сымның ұзындығы 2,0 м.
Жез сым үшін Юнг модулі = 1,0 ∙ 1011Па
Болат сым үшін Юнг модулі = 2,0 ∙ 1011Па
(i) Әр сымға түсірілген механикалық кернеу Т = 125 Н болса, болат сымның
созылуын есептеңіз.
(ii) Білеушенің А ұшы В ұшына қарағанда қаншалықты төменірек болатынын
бағалаңыз.

Решение:

і) 24 см

іі) 3 есе