СОР № 1 Физика 7 класс Энергияның сақталуы және айналуы

Назад
Физика - 7 класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Энергияның сақталуы және айналуы

Задание:

a) Массасы 100 г, тік жоғары қарай 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілгендегі ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясын анықтаңыз.
b) Массасы 400 г, 2 м биіктіктен құлап түскен дененің жерге соқтығысуы алдындағы кинетикалық энергиясын анықтаңыз.
c) Массасы 0,5 кг дене 4 м/с жылдамдықпен тік жоғары қарай лақтырылған. Ең жоғары биіктікке дейін көтерілгенде ауырлық күшінің жұмысын, потенциалдық энергияның өзгерісін анықтаңыз.

Решение:

а)
Берылгены
m = 100 г = 0,1 кг
V₀ = 10 м/с
Eп — ?
Шешым
Eп = Eк
Еп = m·V₀²/2 = 0,1·10²/2 = 5 Дж
б)
Берылгены
m = 400 г = 0,4 кг
h = 2 м
Eк = ?
Шешым
Ек = Еп
Еп = m*g*h
Eп = 0,4*10*2 = 8 Дж
Ек = 8 Дж
с)