СОР № 1 Алгебра 7 класс Функция. Функцияның графигі

Назад
Алгебра - 7 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Функция. Функцияның графигі

Задание:

a) ? = 2? − 3 , b) ? = −2? + 1,
c) ? = ? + 3 , d) ? = ? − 1,
e) ? = −2? + 2 f) ? = 3х + 1
сызықтық функциялары берілген.
1) Графикті салмай берілген сызықтық функциялардың графиктерінің ордината өсімен
қиылысу нүктесін табыңыз
2) Берілген сызықтық функциялардың графиктерінің абцисса өсімен қиылысу нүктесін
табыңыз

Решение:

a) ? = 2? − 3

1. 1,5

2. -3

b) ? = −2? + 1,

1. 0,5

2. 1

c) ? = ? + 3

1. -3

2. 3

d) ? = ? − 1

1. 1

2.-1

e) ? = −2? + 2

1. 1

2.-2

f) ? = 3х + 1

1. 1/3

2. 1