СОР № 1 Алгебра 8 класс Квадрат теңдеулер

Назад
Алгебра - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Квадрат теңдеулер

Задание:

a) Тіктөртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 6 см-ге артық, ал ауданы 112см2 болса, тіктөртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз.

b) Квадраты берілген санның өзінен 72-ге артық болатын санды табыңыз.

c) Аудармашы х сағаттың ішінде сағатына х+2 бет аудара отырып, барлығы 15 бет қолжазбаны аударды. Аудармашы барлық қолжазбаны неше сағатта аударды, және сағатына неше беттен аударып отырды?

d) Архат тіктөртбұрыш тәріздес бақшаны декоративті тастармен қоршағысы келді. Бақшаның периметрі 68м, ал ауданы 240 м2 болу үшін оның өлшемдері қандай болуы керек?

Решение:

a)x = y+6

 

S = 112

 

S = x*y

 

S = (y+6)*y = y^2 + 6*y

 

y^2 + 6*y = 112

 

y^2 + 6*y — 112 = 0

 

(y — 14)*(y + 8) = 0

 

y = 14

 

x = y + 6 = 14+ 6 = 20

 

Жауабы: 14 және 20 см

b) 9

d)жүйеде

 

2( х+у)=68

 

xy=240

 

бұдан

х+у=34

 

ху=240

 

Шешуі:

 

х=34-у

 

орнына қоямыз:

 

у(34-у)=240

 

-у2+34у=240

 

у2-34у+240=0

 

Д=(34)2-4*1*240=1156-960=196=(14)2

 

у1=34-14/2*1=10

 

у2=34+14/2*1=24

 

х1=34-10=24

 

х2=34-24=10

 

Жауабы :(24;10), (10;24)