СОР № 1 Химия 8 класс Сутек. Оттек және озон

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Сутек. Оттек және озон

Задание:

(а) (i) Сутекті зертханада төмендегі қондырғы арқылы алуға болады. Сутекті алу үшін қажет реагенттерді болжаңыз.
(ii) а) (i) тапсырмасында анықтаған реагенттерді пайдаланып реакция теңдеуін жазыңыз.
_____________________________________________________________________________
b) (i) Сутегіні жинау барысында неліктен пробирканы төңкеріп ұстау қажет екенін түсіндіріңіз.
(ii) Пробирканың сутегі газына толғандығын қалай тексеруге болатынын түсіндіріңіз.
(с) (i) Р заты сұйылтылған тұз қышқылымен газ түзе әрекеттеседі. Бұл газ қатты, қара түсті Q затын қызыл түске айналдырып әрекеттеседі. Р және Q заттарын анықтаңыз.

Жауабын белгілеңіз

(iі) (с) (i) тапсырмасындағы P және Q заттарымен реакция теңдеулерін жазыңыз.
1)
2)
(d) Суретке қарай отырып, сутекті не үшін қолданатынын жазыңыз

Решение:

(а) (i) 1.ОН      2.су

іі)  H2O+OH=H2.

b) і)себебі ұшып кетуі мүмкін

іі)ыдыс буланад

с) і) В

д) ұшақ жасау,  химиялық тәжірибелерді іске асыру, лампочканың жұмысы