СОР № 1 Химия 8 класс Сутек. Оттек және озон

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Сутек. Оттек және озон

Задание:

a) Суретте зертханада оттекті алу жолы көрсетілген.

(і) А және В суреттерде оттекті жинаудың қандай әдісі көрсетілген және оттекті жинау әдісі оттектің қандай физикалық қасиеттеріне негізделген?
(іі) Оттек газы жиналғандығын қалай тексеруге болады?
(ііі) Суретте көрсетілген тәжірибеге сәйкес реакция теңдеуін жазыңыз.
(іv) Оттекті алу үшін калий перманганатынан басқа қандай заттарды қолдануға болады? Кем дегенде 2 затты көрсетіп, сол заттан оттекті алудың реакция теңдеуін жазыңыз.
(b) Оттектің қолданылуын жазыңыз.

Решение:

(і) оттекті пробирканың қатысында алу

іі) пробирка буланады

ііі) KMnO4+H2O =MnOH+K+H2

iv) H2O+OH=O2+H2

Оттекті зертханалық тәжірбие, әуе заттарын жасауда қолданады