СОР № 1 Химия 8 класс Ерітінділер және ерігіштік

Назад
Химия - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Ерітінділер және ерігіштік

Задание:

Мыс сульфатының 100 г судағы әр түрлі температурадағы ерігіштік кестесі берілген.

(а) Кестедегі мәндерді қолдана отырып, ерігіштіктің температураға тәуелділік графигін құрыңыз. (Y осіне ерігіштікті, X осіне температураны белгілеңіз)

(b) Қатты заттардың ерігіштігі температура артқан сайын қалай өзгереді?
(c) 100 г суда 50 г мыс сульфатын ерітуге 45 0С температура жеткілікті ме? График бойынша анықтаңыз. Жауабыңызды есептеп, дәлелдеңіз

Решение:

а)

(b) температура артқан сайын ерігіштік те арта береді

(c) я жеткілікті, себебі жүз градуста 58 ерігіштікке дейін ерітуге болады