СОР № 1 Геометрия 9 класс Жазықтықтағы векторлар

Назад
Геометрия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Жазықтықтағы векторлар

Задание:

u= {2;3}және v={1;-1} векторлары берілген.
a) 2?⃗ − 3? веторының координатасын табыңыз.
b) |2?⃗ − 3? | векторының ұзындығын табыңыз.
c) n-нің қандай мәнінде d ={n +1;4n + 0.5}векторы ?⃗ векторына коллениар болады?

Решение скоро появится, попробуйте зайти завтра