СОР № 1 Химия 9 класс Электролиттік диссоциация

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Электролиттік диссоциация

Задание:

1. Сізге барий нитраты мен алюминий сульфатының ерітінділері берілген. Осы қосылыстар өзара әрекеттескенде жүретін реакцияның молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңыздар:
2. Берілген қысқартылған иондық теңдеу жүру үшін қандай қосылыстардың ерітінділері алынған?
Реакцияның қысқартылған иондық теңдеуі:
Ca2++ CO32- = CaCO3
Реакцияның молекулалық және толық иондық түрде жазыңыз.
3. Зертханалық жұмыс: «Иондар арасындағы қайтымды реакциялар»
Реактивтер мен жабдықтар: KNO3 және NaCl ерітінділері, тамшуыр, қысқыш, таза сынауықтар, фенолфталеин.
KNO3 бар сынауыққа 2-3 тамшы фенолфталеин қосыңыз, сосын 1-2 мл NaCl ерітіндісін құйыңыз. Не байқадыңыз? Молекулалық және толық иондық реакция теңдеулерін құрыңыз:
Қорытынды:

Решение:

1.

2.

Ca(NO2)+Na(CO3)2

Ca(NO2)2 + Na2CO3 = 2NaNO2 + CaCO3

3.

Қорытынды: реакциялар қайтымды болғандықтан,  белсенді металлдармен жұмыс жасау керек