СОР № 1 Химия 9 класс Электролиттік диссоциация

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Электролиттік диссоциация

Задание:

1. Гидролиз теңдеулерін құрыңыз, келесі заттарға гидролиз түрін және тұздың сулы ерітіндісінің ортасын анықтаңыз:
K2S – калий сульфиді,
AlBr3 – алюминий бромиді,
LiCl – литий хлориді,
Na3PO4 – натрий фосфаты,
K2SO4 – калий сульфаты,
ZnCl2 – мырыш хлориді,
Na2SO3 – натрий сульфиті,
(NH4)2SO4 – аммоний сульфаты,
BaBr2 – барий бромиді.
2. Есептеулерді жүргізбей тұз ерітінділерінің ортасын салыстырыңыз:
а) Na2SO4; б) Na2SO3; в) Na2CO3.

Решение:

1.K2S + HOH ⇄ KHS + KOH.

AlBr3 + HOH ⇄ AlOHBr2 + HBr.

2ZnSO4 + 2H2O ⇄ (ZnOH)2SO4 + H2SO4

(ZnOH)2SO4 + 2H2O ⇄ 2Zn(OH)2 + H2SO4

K2S + H2O ⇄ KOH + KHS

KHS + H2O ⇄ KOH + H2S

2.

  1. а) сілті б) қышқыл; в) бейтарап