СОР № 1 Химия 9 класс Бейорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Бейорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы

Задание:

1. Массасы 20 г мыс сульфаты бар ерітіндісін массасы 8 г натрий гидроксидінің ерітіндісімен араластырғанда түзілетін мыс гидроксидінің массасын есептеңіз.
2. 28 г темір мен 22,4 г күкірт әрекеттестіріп темір (II) сульфиді алынды. Темір (II) сульфидінің неше грамы түзілетінін табыңыз.
Реакция нәтижесінде артық қалған заттың массасы қандай?
3. 2 л азот пен 4 л сутек әрекеттескенде (қ.ж.) түзілетін аммиактың көлемін табыңыз

Решение:

1.n(NaOH) = (4g)/(40g/mol) = 0.1 mol

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

n(Cu(OH)2) / n(NaOH) = 1/2

n(Cu(OH)2) = 1/2 * n(NaOH) = 0.05 mol

m(Cu(OH)2) = 0.05 mol * 98g/mol = 4.9 g

2.Fe+S=FeS

m(Fe)=56

m(S)=32

m1(Fe)=28

m1(S)=22.4

m2(S)28*32/56=16

22.4>16

mΔ(S)=22.4-16=6.4

3.