СОР № 1 Химия 9 класс Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Задание:

1. Формулалары берілген қосылыстардағы әрбір элементтің тотығу дәрежесін қойыңыз: Na2SО3, КСlO3, NaClO, Na2CrО4, NН4СlO4, BaMnО4. 2. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын аяқтаңыз: a) CI2 + Fe →_________________________ b) F2 + I2 → _________________________ c) Ca + С → _________________________ d) С + H2 → _________________________ 3. а) Берілген реакция теңдеулерін жазыңыз: магний йодиді броммен: магнийдің бромсутегімен әрекеттесуі: b) Реакциялардағы тотығу және тотықсыздану процестерін анықтаңыз.

Решение:

1. N⁻³H₃⁺¹

H⁺¹N⁺³O₂⁻²

H⁺¹N⁺⁵O₃⁻²

H₂⁺¹S⁻²

K⁺¹Cl⁺⁵O₃⁻²

Na⁺¹Cr⁺³O₂⁻²

Cr⁺³Cl₃⁻¹

K₂⁺¹Cr₂⁺⁶O₇⁻²

Fe⁺²Cl₂⁻¹

Fe⁺³Cl₃⁻¹

Fe₂⁺³(S⁺⁶O₄⁻²)₃

 

2. 1) H₂+CI₂=2HCI

 

2) 2H₃PO₄+3MgO=Mg₃(PO₄)₂+3H₂O

 

3) 3CaCI₂+2K₃PO₄=Ca₃(PO₄)₂+6KCI

 

4) 2Zn+O₂=2ZnO

 

3. a)MgI2+Br2=MgBr2+I2

Тотықтырғыш-Br2

Тотықсыздандыру-I2

2I^(-1)—(-2e)—>2I^(0)

2Br^(0)—(+2e)—>2Br^(-1)

б)Mg+2HBr=MgBr2+H2

Тотықтырғыш-H

Тотықсыздану

Mg^(0)—(-2e)—>Mg^(+2)

2H^(+2)—(+2e)—>2H^(0).