СОР № 1 Химия 9 класс Металдар мен құймалар

Назад
Химия - 9 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Металдар мен құймалар

Задание:

Массасы 15,5 г Са(ОН)2, СаСО3 және СаSO4 заттарынан тұратын қоспаны тұз қышқылымен өңдегенде көлемі 1,12л (қ.ж) газ бөлінді және массасы 6,80 г қатты қалдық қалды. Қоспадағы кальций гидроксидінің массасын табыңыз.

Решение:

Ca(OH)2 + 2HCl=> CaCl2 + 2H2O

HCl + CaSO4 не идет, то есть осадок и есть CaSO4, его 6,8г

CaCO3 + 2HCl=> CaCl2 + CO2↑ + H2O

газ это СО2, 1,12/22,4=0,05 моль, значит масса СаСО3=0,05*100=5г

значит 15,5-5-6,8=3,7г

wСа(ОН)2 = 3,7/15,5=23,87%