СОР № 1 Информатика 10ЕМН класс Деректер қорын әзірлеу

Назад
Информатика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Деректер қорын әзірлеу

Задание:

Төмендегі «Кітапхана» деректер қорының кестелерін құрыңыз

Решение:

Кітапхана деректер қор базасы

Осы бағдарламаны жасау белгілі бір тапсырмалардың орындалуын көздейді. Ең біріншіден, бағдарламаның қажеттігі туралы айта кеткен жөн. Әрбір кітап алатын студент туралы толық мәлімет алу керек. Оларды реттеу, тез тауыпалу, сұраныс және филтерлеу жасалу мақсатында осындай қормен жұмыс істейтін бағдарлама жобаланған. Мәліметтерді енгізу үшін деректер қоырн пайдаландым. Бағдарлама бірнеше формадан тұрады [28, 116б.].
Ұсынылған  орталық деректер база серверінің   операциялық жүйесі — Windows 2000 Server, сондай-ақ, Windows 2000 Professional.
Орталық офистің жұмысшы станцияларында тиімді операциялық жүйе болып, Windows 2000 Professional саналады.
«Кітапхана» деректер қорыны қолданушының АҚ-ның техникалық бөлімде берілген деректер базасының сервері, техникалық сипаттамалар, болуы міндетті:
—    Pentium 4 2.4GHz;
—    1Gb Registered RAM;
—    IDE или SCSI RAID уровня 1 или 10 объемом от 60 Gb;
—    жалылай көшіру құрылғысы CDRW, DVDR мүмкін;
—    ақаусыз энергия көзі.