СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Электрсыйымдылығы. Конденсаторлар. Конденсаторларды жалғау

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Электрсыйымдылығы. Конденсаторлар. Конденсаторларды жалғау

Задание:

Сыйымдылықтары С1 = 3 мкФ және С2 = 6 мкФ екі конденсатор тізбектей жалғанып, кернеуі 3 кВ ток көзіне қосылған. Екінші конденсатор зарядын анықтаңыз. Тізбектің сұлбасын сызыңыз

Решение:

C₁₂ = C₁·C₂ / (C₁ + C₂) = 3·6 / (3+6) = 2 мкф      или   2·10⁻⁶ Ф