СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

Задание:

Массасы 3∙10-13 кг, заряды 4∙10-9 Кл бөлшек индукция векторы 6 Тл-қа тең біртекті магнит өрісінде қозғалуда. Бөлшектің кинетикалық энергиясы 10-5 Дж. Магнит өрісі бөлшектің жылдамдығына перпендикуляр бағытталған. Бөлшектің қозғалыс бағытын 1800-қа өзгерту үшін уақыт аралығында қанша жол жүреді?

Решение:

W = mv^2/2 Те v=√(W/2m)

l = πR R=mv/qB l = π*m(√(W/2m)/qB)