СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Атом құрылысы

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Атом құрылысы

Задание:

1. (a) 1s22s22p63s1 болатын электрондық формуладағы электрондардың орбитальдарда орналасуын орбиталь пішіндерін ескере отырып кеңістікте бейнелеңіз.
(b) (i) s — орбиталь туралы келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?
1) барлық энергетикалық деңгейлерде кездеседі;
2) пішіні сфералық;
3) төртінші топ элементтерінің валенттілік электрондары орналасқан;
4) максимальды екі электрон орналасады.
(ii) p- oрбиталь туралы келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?
1) барлық энергетикалық деңгейлерде кездеседі;
2) пішіні шексіздік тәріздес;
3) төртінші топ элементтерінің валенттілік электрондары орналасқан;
4) максимальды алты электрон орналасады.
(iii) d — oрбиталь туралы келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?
1) алғашқы екі энергетикалық деңгейде кездеспейді;
2) өтпелі элементтердің барлығында кездеседі;
3) d орбитальдың 5 түрі бар;
4) максимальды он төрт электрон орналасады.
(iv) f — oрбиталь туралы келесі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?
1) төртінші энергетикалық деңгейде кездеседі;
2) алтыншы топ элементтерінің барлығында кездеседі;
3) f орбитальдың 7 түрі бар;
4) максимальды он төрт электрон орналасады.

Решение:

1. (a) Na Натрий )

(b) (i)

1) барлық энергетикалық деңгейлерде кездеседі;

(ii)

2) пішіні шексіздік тәріздес;

(iii)

3) d орбитальдың 5 түрі бар;

(iv)

4) максимальды он төрт электрон орналасады.