СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Стехиометрия

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Стехиометрия

Задание:

1. Негізгі үш стехиометриялық заңдарға тұжырымдама беріңіз:
(a) Зат массасының сақталу заңы –
(b) Көлем қатынастар заңы –
(c) Авогадро заңы –
2. Химияның негізгі стехиометриялық заңдар тұжырымдамаларының қолдану аясын атаңыз:
(а) химиялық теңдеулер не себепті теңестірілген болуы тиіс?
(b) Авогадро заңын қандай жағдайларда қолдануға болады?

Решение:

1.

(a) Заттар массасының сақталу заңы — реакцияға дейінгі заттардың массасының реакциядан кейін де өзгермей сақталатындығын көрсетеді

(b) Көлемдік қатынастар заңы , әрекеттесуші газдардың көлемдерінің бір-біріне және олардың әрқайсысының реакция нәтижесінде түзілген газ тәрізді өнімдердің көлемдеріне қатынасы кіші бүтін сандар қатынасындай болатындығын сипаттайды.

(c) Авогадро заңы — идеал газға қатысты негізгі заңдардың бірі; температурасы (Т) мен қысымы (p) бірдей әр түрлі газдың бірдей көлеміндегі (V) молекулалар саны да бірдей болады

2.

(а) тепе-теңдіктің екі жағында бірдей заряд болуы керек

(b) АВОГАДРО ЗАҢЫ бойынша 1 кмоль-ге тең кез келген идеал газ қалыпты жағдайда