СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Термодинамикаға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Термодинамикаға кіріспе

Задание:

(a) Берілген сурет бойынша «1» және «2» реакцияларының жүру бағытындағы басты екі айырмашылықты жазыңыз.
(b) Сөйлемдегі бос орындарды толтырыңыз. Кез келген химиялық реакция жүрген кезде реагент молекулаларындағы химиялық байланыстардың _________ және өнім молекулаларында жаңа байланыстардың __________ болады. Химиялық байланыстың үзілуі кезінде белгілі бір энергияны ____________, ал химиялық байланыстың түзілуі кезінде энергияның __________ болады.
Жоғарыдағы химиялық реакция үшін _____________ молекулаларында химиялық байланыс үзіледі, ал _____________ химиялық байланыс түзіледі. Ен2 энергиясы бұл – сутек молекулаларын ___________ кезінде жұтылатын энергия. Ео2 энергиясы бұл – оттек молекулаларын ___________ кезінде жұтылатын энергия. Ен2о энергиясы бұл – су молекулаларын ___________ кезінде бөлінетін энергия.

Решение:

а) оттегінің қатысуымен жүреді температура әсер етпейді

(b)Кез келген химиялық реакция жүрген кезде реагент молекулаларындағы химиялық байланыстардың санын және өнім молекулаларында жаңа байланыстардың мәні болады. Химиялық байланыстың үзілуі кезінде белгілі бір энергияны сақтайды, ал химиялық байланыстың түзілуі кезінде энергияның жоғалтатын болады.

Жоғарыдағы химиялық реакция үшін екі молекулаларында химиялық байланыс үзіледі, ал қос химиялық байланыс түзіледі. Ен2 энергиясы бұл – сутек молекулаларын өндіру кезінде жұтылатын энергия. Ео2 энергиясы бұл – оттек молекулаларын айыратын кезінде жұтылатын энергия. Ен2о энергиясы бұл – су молекулаларын қосатын кезінде бөлінетін энергия.