СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Термодинамикаға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Термодинамикаға кіріспе

Задание:

(a) Диаграмманың әр түрлі бөліктеріндегі температура өзгерістері кезіндегі Гиббстің бос энергиясының өзгерісін түсіндіріңіз.
(b) ΔH = –50.2 кДж/моль–1 және ΔS = +20.5 Дж/ K–1 моль–1 болған кезде қай температурада (К) реакция өздігінен жүрмейді?
A) 298 K
B) 1200 K
C) 2448 K
D) Дұрыс жауабы жоқ
(c) Алюминий оксидінің сутегімен тотықсыздануының ΔG ° есептеңіз.
Al2O3(қ) H2(г) → 2Al (қ) + 3H2O(г)

Решение:

(a) Гиббстің бос энергиясы — бұл термодинамикалық потенциал, бұл энтальпияның айырмасы ретінде анықталады

(b)

C) 2448 K

(c) Fe2O3(к) + 2Al(к) =Al2O3(к) + 2Fe(к)