СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Кинетика

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Кинетика

Задание:

(a) Химиялық реакция жылдамдығына анықтама беріңіз.
(b) Кестені толтырыңыз

(c) Келесі реакциялар үшін жылдамдық өрнегін құрыңыз
а) 2С (қ) + О2 (г) = 2СО (г); b) 2НI (г) = Н2 (г) + I2 (г).

Решение:

(a) Химиялық реакцияның жылдамдығы реакцияға түсетін заттардың бөлшектері арасындағы соқтығысу санымен анықталады

(b) Жүйе гомогенді немесе біртекті

Гетерогенді немесе әртекті

(c) v=k[NO]²[O₂]