СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Кинетика

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Кинетика

Задание:

A + B → 2C реакция теңдеуінде А затының бастапқы концентрациясы 0,22 моль/л, ал 10 секунд өткеннен кейін 0,215 моль/л болса, реакцияның орташа жылдамдығын есептеңіз

Решение:

Дано:

 

c₁(A)=0,22 моль/л

 

с₂(A)= 0,215 моль/л

 

Δt = 10 с

 

Найти:

 

ν-?

 

Решение:

 

ν= Δc/Δt =  (с₁(A) — c₂(A))/Δt = (0,22 – 0,215) / 10 = 0,0005 моль•с/л

 

Δс(В) = 0,22-0,215 = 0,005 моль/л (согласно УХР)

 

Ответ: ν= 0,0005 моль•с/л; Δс(В) = 0,005 моль/л