СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Кинетика

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Кинетика

Задание:

(a) Гомогенді және гетерогенді катализге анықтама беріңіз.
(b) C6H6 + HNO3  мына реакцияда Катализатор ретінде концентрациялы H2SO4 қолданылады. Бұл реакция гомогенді ме, әлде гетерогенді ме?
(c) Берілген реакциялардың қайсысында катализдік процесс жүреді?
A) күкірт пен сутек
B) азот пен сутек
C) сутек пен хлор
D) оттек пен күкірт
E) сутек пен оттек
(d) Берілген каталитикалық процестерді гомогенді және гетерогенді түрге жіктеңіз.

Решение:

(a) гомогенді біртекті ал гетерогенді әртекті катализ

(b) гомогенді

(c)

D) оттек пен күкірт

d) гомогенді a c e

гетерогенді b d f