СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Химиялық тепе-теңдік

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Химиялық тепе-теңдік

Задание:

а) 1 моль N2O4 газы стандартты жағдайда NO2 газымен тепе-теңдік күйге жету барысында N2O4 газының тек 20% NO2 газына ауысты.
N2O4 ↔ 2NO2 ΔHr=+58 кдж/моль
 Осы реакцияның тепе-теңдік константасын өрнектеңіз.
_________________________________________________________________________
 Реакция қоспасының көлемін 1 дм3 деп есептеп, реакцияның Кс есептеңіз.
_________________________________________________________________________
(b) Төмендегі факторларды жоғарылатқанда Кс-ға қалай әсер етеді, жауабыңызды түсіндіріңіз:
 Қысым
_________________________________________________________________________
 Температура
______________________

Решение:

а)2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г), ΔH1 = -114.2 кДж/моль

4NO2(г) + O2(г) = 2N2O5(г), ΔH2 = -110.2 кДж/моль,

N2(г) + O2(г) = 2NO(г), ΔH3 = 182.6 кДж/моль.

N2(г) + 5/2O2(г) = N2O5(г), ΔHx = ??? кДжмоль

ΔHx = ΔH1 + (ΔH2 / 2) + ΔH3

ΔHx = [ -114.2 + (-110.2 / 2) + 182.6 ] кДж/моль = 13.3 кДж/моль

жауабы: ΔfНº(N2O5) = 13.3 кДж/моль.

(b)

 Қысым

Реакцияда тұнба түзіледі

 Температура

Реакция жылдамдатылады