СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Химиялық тепе-теңдік

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Химиялық тепе-теңдік

Задание:

1. Габер процесі дегеніміз не?
2. Аммиакты өндірісте Габер процесі арқылы алады. Өндірістік процестің негізі тепе-теңдік процесі болып табылады.
N2(г) + 3H2(г) ==2NH3(г), ΔH = —
Реакция 450 oC және 250 атмосфера қысымда темір катализаторы қатысында жүреді.
а) Неліктен жоғары температура қолданылмайтынын түсіндіріңіз;
b) Неліктен төменгі температура қолданылмайтынын түсіндіріңіз;
с) Неліктен жоғары қысым қолданылмайтынын түсіндіріңіз;
d) Неліктен төменгі температура қолданылмайтынын 2 себебін атаңыз;
e) Неліктен катализатор қолданылатынын түсіндіріңіз.

Решение:

1. Аммиакты Габер процесі арқылы өндіреді.

2.

а) себебі реакцияға кері әсерін тигізеді

b) реакцияны баяулатады

с) бірден тұнба түзіледі

d) реакциялар тоқтайды

Газ түзіледі

e) реакцияны жылдамдату үшін қолданылады